Μηχανοστάσιο

Μηχανοστάσιο

Αναλαμβάνουμε όλες τις εργασίες που αφορούν την κατασκευή ή ανακατασκευή ή ανακαίνιση  υδραυλικών εγκαταστάσεων σε ένα μηχανοστάσιο.  

Μηχανοστάσιο μιας εγκατάστασης κεντρικής θέρμανσης, ονομάζουμε τον χώρο του κτιρίου, εντός του οποίου είναι εγκατεστημένος ένας ή περισσότεροι λέβητες παρασκευής ζεστού νερού, ατμού ή αέρα υψηλής θερμοκρασίας ο οποίος χρησιμοποιείται για θέρμανση ενός ή περισσότερων χώρων ενός κτιρίου ή συγκροτήματος κτιρίων.

Μέσα στο χώρο του μηχανοστάσιου τοποθετούνται όλες οι απαιτούμενες συσκευές για την θέρμανση του κτιρίου, δηλαδή οι λέβητες, οι καυστήρες, οι κυκλοφορητές, και οι διατάξεις απομόνωσης (βάνες) και ασφάλειας (δοχεία διαστολής, αυτόματοι πληρωτές, ασφαλιστικές βαλβίδες κ.λ.π.)

Εμφάνιση:
Ταξινόμηση: