Ενδοδαπέδια θέρμανση

Ενδοδαπέδια θέρμανση

Ενδοδαπέδια θέρμανση

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει εγκαταστάσεις Ενδοδαπέδιας θέρμανσης σε κατοικίες.Η θέρμανση δαπέδου είναι ο πιο σύγχρονος τρόπος κεντρικής θέρμανσης χώρου. Για την υλοποίηση της, εγκαθίσταται δίκτυο σωληνώσεων μεταφοράς θερμαντικού μέσου στο εσωτερικό των πατωμάτων των προς θέρμανση χώρων. Αυτό το δίκτυο σωληνώσεων τοποθετείται σε σπειροειδές σχήμα χρησιμοποιώντας ένα επίπεδο, που ονομάζεται μορφόπλακα, το οποίο διαθέτει κενά, τέτοια ώστε να μπορεί να γίνει τοποθέτηση των σωληνώσεων σε συγκεκριμένη απόσταση μεταξύ τους. Αυτή η απόσταση υπολογίζεται βάσει της απαιτούμενης θέρμανσης για το συγκεκριμένο χώρο. Στη συνέχεια, τοποθετείται ένα επιπλέον επίπεδο, πάνω από τη μορφόπλακα, με συγκεκριμένο συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας, ούτως ώστε να μπορεί η θερμότητα να το διαπερνά επαρκώς και παράλληλα να έχει πολύ υψηλή αντοχή σε τάσεις θλίψης, έτσι ώστε να είναι κατάλληλο να σηκώσει το βάρος των ατόμων και των συσκευών, που θα εγκατασταθούν πάνω σε αυτό. Το τελικό δάπεδο μπορεί να είναι πλακάκι, μάρμαρο, ξύλινο κολλητό, και, γενικά, οτιδήποτε εκτός από "καρφωτό" ξύλινο δάπεδο. Με αυτό τον τρόπο μετατρέπουμε ολόκληρη την επιφάνεια του πατώματος σε ένα τεράστιο θερμαντικό σώμα

Εμφάνιση:
Ταξινόμηση: