Επαγγελματικοί χώροι

Επαγγελματικοί χώροι

Αναλαμβάνουμε υδραυλικές εγκαταστάσεις για επαγγελματικούς χώρους  (επιδιόρθωση, κατασκευή, προμήθεια υλικών, αντικατάσταση κολεκτέρ, αντικατάσταση βανοειδών ).

Οι υδραυλικές εγκαταστάσεις σε επαγγελματικούς χώρους διαφέρουν σε σχέση με τις υδραυλικές εγκαταστάσεις κτιρίων κατοικίας καθότι υπάρχουν αυξημένες απαιτήσεις για την υδραυλική υποστήριξη ειδικών εγκαταστάσεων.(Υδραυλικές εγκαταστάσεις για παροχή νερού , Συντήρηση των υπαρχόντων εγκαταστάσεων, Επιδιόρθωση κάθε προβλήματος που θα προκύψει με σωληνώσεις, Εργασίες που αφορούν αντικατάσταση ή επιδιόρθωση παντός τύπου σωληνώσεων, ειδικά συστήματα ύδρευσης κ.λ.π.)

Πέραν τούτου οι υδραυλικές εγκαταστάσεις σε επαγγελματικούς χώρους πρέπει να διασφαλίζουν την ορθή λειτουργεία στον χώρο και την μέγιστη ασφάλεια τόσο για την προστασία του κτιρίου όσο και των άλλων εξοπλισμών που εξυπηρετούν την λειτουργία του.

Εμφάνιση:
Ταξινόμηση: