Ανακαινιση

Ανακαινιση

Ανακαινιση

Αναλαμβάνουμε ανακαίνιση κατοικιών ή επαγγελματικών χώρων.

Η ανακαίνιση ενός σπιτιού περιλαμβάνει πολλές επιμέρους εργασίες και υλικά. . Οι υδραυλικές εργασίες στην ανακαίνιση σπιτιού είναι μια πάγια επιλογή.

Στην ανακαίνιση σπιτιού κύριο μέλημά μας είναι να ενημερωθούμε από τον ιδιοκτήτη για τα προβλήματα και να τα αντιμετωπίσουμε λύνοντας αυτά οριστικά.

Στις μέρες μας όταν ανακαινίζουμε ένα λουτρό πάντα αντικαθιστούμε τις παλιές σωληνώσεις ύδρευσης και αποχέτευσης. Στην ανακαίνιση μπάνιου αντιμετωπίζουμε όλα τα προβλήματα ακόμα και τα θέματα υγρομόνωσης που πολλές φορές έχουμε.

Τα υλικά που χρησιμοποιούμαι σε μία σύγχρονη ανακαίνιση για την αποχέτευση είναι σωλήνες PP ή PVC, και στην ύδρευση και θέρμανση σωλήνες χαλκού, πολυστρωματικές και PPR .

Εμφάνιση:
Ταξινόμηση: