ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Αναλαμβάνουμε εγκαταστάσεις (ύδρευσης, αποχέτευσης, θέρμανσης, ενδοδαπέδια θέρμανση, κλιματισμού, φυσικού αερίου) σε κατοικίες και επαγγελματικούς Χώρους, με υλικά που πληρούν διεθνείς προδιαγραφές και κανονισμούς και είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τις απαιτήσεις του κάθε κτηρίου. Χρησιμοποιούμε διάφορους τύπους σωληνώσεων και εφαρμόζουμε εγκαταστάσεις σύμφωνα με την μελέτη του μηχανολόγου, τις απαιτήσεις και τις ανάγκες του κτηρίου. Όλα τα δίκτυα δοκιμάζονται πριν την παράδοση του έργου. Αναλαμβάνουμε επισκευές και αντικαταστάσεις παλαιών δικτύων χρησιμοποιώντας πάντα τα καταλληλότερα υλικά ανάλογα με την περίπτωση.